Čeľustná ortópedia

Čeľustná ortopédia je špecializovaný odbor zubného lekárstva. Zaoberá sa riešením anomálií v oblasti ústnej dutiny. Liečbou vieme ovplyvniť nielen správny rast a vývoj zubov, ale aj správny rast čeľuste, sánky a žuvacieho ústrojenstva. Zaoberá sa tiež liečbou anomálií, ktoré môžu spôsobovať funkčné problémy či znižovať estetiku tváre. Funkčné ťažkosti môžu negatívne vplývať na čeľustný kĺb, s čím priamo súvisia problémy so žuvaním či s vyslovovaním niektorých hlások. Čeľustná ortopédia pri liečbe koriguje postavenie zubov a čeľustí, ktoré sú kľúčové pri vykonávaní primárnych funkcií žuvacieho ústrojenstva. Cieľom liečby je korekcia zubov a čeľustí ako celku, ktorý spĺňa funkčné aj estetické predpoklady zdravého chrupu pacienta.

Kedy začať liečbu

Čeľustno-ortopedická liečba je možná v každom veku. Prvú prehliadku u čeľustného ortopéda by malo dieťa absolvovať najneskôr v 7 rokoch, aby boli včas zachytené odchýlky vyžadujúce skorú liečbu. Vo väčšine prípadov čeľustno-ortopedická terapia začína o niečo neskôr a to vo veku medzi 9. a 14. rokom. Optimálny vek pri konkrétnych anomáliách stanoví čeľustný ortopéd.