Konzultácie

Na vstupnú konzultáciu je potrebné sa objednať. Čeľustný ortopéd Vám navrhne liečebný plán, rozpočet a oboznámi pacienta s nasledujúcim postupom.

Cena:

do 18 r. veku – 10 Eur

nad 18 r. veku – 20 Eur